นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

1. สินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้า สั่งจากโรงงานโดยตรง ดังน้้น การคืนสินค้า เป็นนโยบาลของผู้ผลิต

     เราทางเป็น ตัวแทนจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนสินค้าตามนโยบายนั้นเท่านั้น ยกเว้น บางกรณี ที่ได้รับการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดแล้ว

2. ไม่คืนสินค้า ที่สั่งผิด รุ่น ผิดขนาด หรือ ไม่ตรงตามที่ต้องการ เพราะเราใช้ระบบ ตะกร้าให้ท่านตรวจสอบการสั่งซื้อ ก่อนให้แน่ใจ ทั้ง รุ่น สี หรือขนาดแล้ว และระบบตะกร้าจะส่ง order นั้น ไปยัง ผู้ผลิดหรือ โรงงาน แบบ Real Time order เราไม่สามารถหยุดคำสั่งซื่อได้ ขณะระบบกำลังดำเนินการ  โปรดตรวจสอบ ก่อน ออร์เดอร์ ทุกครั้ง...